Codibel - OVSG Leerplan

PRAKTIJK
(leermethode)

Bijlage 06 bij het leerplan
opgemaakt door OVSG

in samenwerking met
CODIBEL, directies en leerkrachten
deeltijds kunstonderwijs

april 2018
laatste aanpassing: 03-06-2019

leerplannummer: DKO/2018/017
bestemd voor alle opleidingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten van het deeltijds kunstonderwijs

 

Toelichting bij het leerplan

1
Uitgangspunt-visie

De visie van het leerplan wordt het best geïllustreerd door de caucusrace.
Het DKO-BK wordt onder andere gekenmerkt door openheid en vrijheid met betrekking tot de leermethode.
De open kijk op de leermethode vind je weergegeven in onderstaande vetgedrukte paragraaf in de “caucus-race” (Caroll, 1865):

Wat is een cirkelrace?”, vroeg Alice. Niet dat ze dat zo graag wilde weten, maar het leek alsof de Dodo wachtte tot iemand het zou vragen, en de anderen hadden kennelijk geen zin om erop in te gaan. 
“Eigenlijk kan ik het niet uitleggen. Je moet het gewoon doen.” En omdat je het zelf misschien een keer wilt proberen op een saaie winterdag, zal ik je vertellen wat de Dodo deed. 
Eerst zette hij een parcours uit, in een soort van cirkel (“Het hoeft niet precies rond te zijn,” zei hij.) Toen werden alle aanwezigen op het parcours gezet, op willekeurige plekken. Er werd niet geteld van: ‘Eén, twee, drie, af.’ Nee, de dieren begonnen gewoon te rennen wanneer ze wilden en stopten ook wanneer ze wilden. Het was dus niet zo duidelijk wanneer de race voorbij was. Maar toen ze zeker een half uur hadden gerend en al weer aardig droog waren, riep de Dodo plotseling: “De race is afgelopen.” Hijgend verdrongen de dieren zich om de Dodo en vroegen hem: “Maar wie heeft er nou gewonnen?”
Over deze vraag moest de Dodo eerst heel diep nadenken. Lange tijd stond hij met een vinger tegen zijn voorhoofd gedrukt (zoals beroemde schrijvers vaak worden afgebeeld), terwijl de rest in stilte afwachtte. Ten slotte zei de Dodo: “We hebben allemaal gewonnen en we krijgen dus allemaal een prijs.” (Engelsman, 2014, p. 41-42)

 

2
Openheid en vrijheid van het leerplan

Dit leerplan stelt dat niet alle leervelden en leerplandoelen worden verondersteld in gelijke mate bereikt te worden.
In onderstaande paragrafen zeggen we kort iets over de leerinhouden, leerprocessen en leermethodes t.o.v. de leerplandoelen.
De leerinhouden, leerprocessen en leermethodes vloeien voort uit het artistiek pedagogisch project (APP) van de academie.
Het artistiek pedagogisch project beschrijft de visie van de academie op artistiek onderwijs.

2.1
In de leerinhouden

De leerkrachten, leerlingen, ... bepalen in dialoog de leerinhouden vanuit hun eigen interpretatie van de leerplandoelen en in overeenstemming met het artistiek pedagogisch project van de academie. [Zie bijlage 04: Inhoud]

2.2
In de leerprocessen

Een leerproces is een ontwikkelingsproces dat plaatsvindt gedurende een leertraject.
In een ontwikkelingsproces vergaart de lerende kennis en vaardigheden die zijn persoonlijkheid en ervaringen beïnvloeden.
In een leertraject treden veranderingen op in handelen en denken en deze beïnvloeden elkaar onderling (Kelchtermans, 2004).

Aangezien de ontwikkeling van iedere lerende op diverse manieren, terreinen, met verschillende snelheden en finaliteiten gebeurt, heeft de academie de vrijheid en verantwoordelijkheid om met deze diversiteit rekening te houden.
De academie, leerkrachten, leerlingen bepalen de concrete leerprocessen die zij nodig achten om de leerplandoelen te bereiken.

2.3
In de leermethodes

De academie (APP), leerkrachten, leerlingen bepalen de leermethodes die ze wensen in te zetten om tot leerprocessen te komen.
Zowel leerinhoud als leermethode en leerplandoel kunnen worden weergegeven in een jaarplan of intentieplan of op een andere wijze om het leerprogramma zichtbaar te maken en het schooljaar te organiseren.
Jaarplan: in een jaarplan worden de beoogde leerplandoelen en de ermee samenhangende leerinhouden geordend.
Intentieplan: in een intentieplan worden de beoogde leerplandoelen doorgaans zonder exacte timing weergegeven.
Leermethode: manier om zich te ontwikkelen (te leren) - elkeen heeft zijn werkwijze van leren (leerling) en aanleren (leerkracht).

2.4
Concrete mogelijkheden

Zie de mogelijkheden op het open lerarenplatform.

 

3
Verdere toelichting

Leerplan

In aparte documenten wordt bijkomend info gegeven voor volgende onderwerpen:

- Concordantielijst [bijlage 01]
- Infotheek [bijlage 02] [berichten lerarenplatform]
- Wegwijzer [bijlage 03]
- Inhoud [bijlage 04] [berichten lerarenplatform]
- Evaluatie [bijlage 05] [berichten lerarenplatform]

 

4
Geraadpleegde literatuur

Engelsman, S. (2014); De avonturen van Alice in Wonderland (pp. 41-42). Gottmer (Haarlem).
Kelchtermans, G. (2004), CPD for professional renewal: moving beyond knowledge for practice. In C. Day & J. Sachs (Eds.), International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers (pp. 217-237). Maidenhead (Berkshire): Open University Press.