Codibel - OVSG Leerplan

CONCORDANTIELIJST

(bijlage 01) bij het leerplan opgemaakt door
OVSG
in samenwerking met 
CODIBEL, directies en leerkrachten

deeltijds kunstonderwijs

april 2018

laatste aanpassing: 09-07-2019

leerplannummer: DKO/2018/017
bestemd voor alle opleidingen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten van het deeltijds kunstonderwijs

 

Verdere toelichting

Leerplan

In aparte documenten wordt bijkomend info gegeven voor volgende onderwerpen:

- Infotheek (bronnen) [bijlage 02] [berichten lerarenplatform]
- Wegwijzer [bijlage 03]
- Inhoud (leerplandoelen omzetten naar de lespraktijk) [bijlage 04] [berichten lerarenplatform]
- Evaluatie [bijlage 05] [berichten lerarenplatform]
- Praktijk (lesmethodieken) [bijlage 06] [berichten lerarenplatform]

 

De onderstaande tabellen tonen hoe de leervelden en leerplandoelen (van het leerplan) vergelijkbaar zijn met en de door de overheid geformuleerde einddoelen (basiscompetenties, beroepskwalificaties) omvatten.

 

LEERPLANDOELEN

1ste GRAAD BASISCOMPETENTIES

2de GRAAD BASISCOMPETENTIES

3de GRAAD BASISCOMPETENTIES

4de GRAAD BEROEPSKWALIFICATIES

 

(de leerling(en) ... kan(kunnen)

(de leerlingen ...)

 

 

(de leerling ...)

 

een idee(ën) concretiseren

(tonen individuele gedrevenheid)

 

een idee(ën) concretiseren

 • ideeën zoeken en ontwikkelen
 • voorstellen aanbrengen en uitvoeren
  • beeldelementen gebruiken
  • media kiezen en hanteren
  • ervaringen gebruiken
  • capaciteiten gebruiken

hebben oog voor eigen mogelijkheden

hebben vertrouwen in de eigen mogelijkheden en in het eigen artistieke parcours

tonen vertrouwen in de eigen mogelijkheden en in het eigen artistieke parcours

 

 

 

stellen zich realistische doelen die verband houden met persoonlijke voorkeur

stellen zich ambitieuze, maar realistische doelen die verband houden met persoonlijke voorkeur

 

 

uiten persoonlijke voorkeuren

drukken zich gemotiveerd, met zin en plezier uit in de uitdrukkingsvorm

drukken zich authentiek uit in de uitdrukkingsvorm

engageert zich voor een persoonlijk artistiek project
[05]

 

(creëren en (drang tot) innoveren

 

gebruiken intuïtie, verbeelding, ervaringen en emoties in artistieke uitingen

gebruiken intuïtie, verbeelding, ervaringen, emoties en gedachten in artistieke uitingen

gebruiken intuïtie, verbeelding, ervaringen, emoties en gedachten in artistieke uitingen

zet artistieke concepten en ideeën om in een uitvoerbaar geheel
[03]

 

ontdekken elementen van creativiteit of originaliteit

hebben oog voor elementen van creativiteit of originaliteit

 

ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
[04]

 

 

 

 

bouwt een oeuvre/ verzameling op
[09]

 

 

 

 

realiseert beeldend werk/een ontwerp/de opnames/werkt technisch verantwoorde en creatieve concepten uit in fotografisch werk
[08]

 

(zetten vakdeskundigheid in)

 

 

ontwikkelen een referentiekader binnen de gekozen uitdrukkingsvorm

verbreden hun referentiekader binnen de gekozen uitdrukkingsvorm

ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
[02]

 

combineren verschillende bouwstenen op een eenvoudige manier

zetten technische basisvaardigheden in

zetten technische vaardigheden gericht in

 

 

 

 

 

kiest en koopt materialen
[07]

 

ontdekken bouwstenen:

 1. taal
 2. lichaam
 3. ruimte
 4. tijd
 5. vorm
 6. kleur
 7. digitale data

herkennen, benoemen en hanteren de volgende beeldende aspecten en hun mogelijkheden:

 • vorm en dimensies

 • licht en kleur

 • materie, materiaal en techniek

 • compositie

 

 

herkennen, benoemen en hanteren met het oog op reproduceren en creëren volgende beeldende aspecten en hun mogelijkheden:

 • vorm en dimensies
 • licht en kleur

 • materie, materiaal en techniek

 • verhouding

 • compositie

 

 

gaan doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, instrument en materiaal

gaan doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, materiaal en materieel

gaan doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, materiaal en materieel

voorziet in het basisonderhoud van materiaal(,apparatuur en accessoires)
[12]

 

 

kunnen complexe vormen beeldend waarnemen

kunnen complexe vormen beeldend vereenvoudigen

 

 

 

tonen expressieve overtuigingskracht

tonen expressieve overtuigingskracht

 

 

 

tonen plezier in beeldend en/of audiovisueel creëren

geven blijk van noodzaak tot beeldend en/of audiovisueel creëren

 

 

 

staan open voor courante technologische media

hanteren technologische media

 

 

 

proces en product verbinden

(zetten vakdeskundigheid in)

 

proces en product verbinden

 • proces(sen) doorlopen

 

 

brengen een artistiek proces op gang en onderhouden het

brengen een artistiek proces op gang, onderhouden het en ronden het af

 

 

 

hebben aandacht voor uitvoering en afwerking

werken accuraat en streven naar artistieke kwaliteit

overloopt de stappen in de realisatie v.h. werk/treft technische voorbereidingen [06]

 

 (onderzoeken)

 

 

 

 

hebben oog voor de eigen ontwikkeling

observeren het eigen leer- en creatieproces

observeren en communiceren over het eigen leer- en creatieproces

 

 

(tonen individuele gedrevenheid)

 

hebben oog voor eigen mogelijkheden

hebben vertrouwen in de eigen mogelijkheden en in het eigen artistieke parcours

tonen vertrouwen in de eigen mogelijkheden en in het eigen artistieke parcours

 

 

 

artistieke/beeldende mogelijkheden zoeken

(creëren en (drang tot) innoveren)

 

artistieke/beeldende mogelijkheden zoeken

 • open staan voor het onbekende, het onverwachte, hetonzekere, …
 • experimenteren met beelden en beeldtaal
 • experimenteren met media
 • inzichten en werkwijzen onderzoeken (reflectie)

nemen intuïtief en elementair bewust waar

verkennen de confrontatie met het onverwachte, het toevallige, het onbekende

nemen initiatief in de confrontatie met het onverwachte, het toevallige, het onbekende

 

 

 

verkennen expressiemogelijkheden van de gekozen uitdrukkingsvorm en zien verbanden met andere uitdrukkingsvormen

onderzoeken expressiemogelijkheden van de gekozen uitdrukkingsvorm en zien verbanden met andere uitdrukkingsvormen

 

 

 

 

exploreren en experimenteren met de eigen en andere uitdrukkingsvormen

 

 

(zetten vakdeskundigheid in)

 

brengen een artistiek proces op gang en onderhouden het

brengen een artistiek proces op gang, onderhouden het en ronden het af

 

 

 

ontwikkelen een referentiekader binnen de gekozen uitdrukkingsvorm

verbreden hun referentiekader binnen de gekozen uitdrukkingsvorm

ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
[02]

 

combineren verschillende bouwstenen op een eenvoudige manier

zetten technische basisvaardigheden in

zetten technische vaardigheden gericht in 

 

 

gaan doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, instrument en materiaal

gaan doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, materiaal en materieel

gaan doelmatig, duurzaam en veilig om met lichaam, materiaal en materieel

voorziet in het basisonderhoud van materiaal, (apparatuur en accessoires)
[12]

 

 

kunnen complexe vormen beeldend waarnemen

kunnen complexe vormen beeldend vereenvoudigen

 

 

(onderzoeken)

verkennen artistieke uitdrukkingsvormen en halen er inspiratie uit

exploreren en experimenteren met de eigen uitdrukkingsvorm

analyseren eenvoudige beeldende en vormgevende kunstuitingen op basis van inzicht in de verschillende aspecten van beeldende en vormgevende kunstuitingen 

 

 

tonen nieuwsgierigheid voor artistieke uitdrukkingsvormen in de eigen leefomgeving

observeren het gebruik van de eigen uitdrukkingsvorm in de eigen leefwereld

beschrijven het gebruik en effect van de eigen uitdrukkingsvorm in de eigen leefwereld

 

 

 

een referentiekader opbouwen

 (onderzoeken)

 

 

 

 

een referentiekader opbouwen

 • žintuïtief en/of bewust ervaren
 • inspirerende bronnen verzamelen
 • beeldtaal ontdekken, herkennen en uitdiepen
  • uitdrukkingsvorm(en) ontdekken en uitdiepen
  • ervaringen uitdiepen
  • capaciteiten ontdekken en uitdiepen

beschrijven de eigen waarneming

 

 

 

 

verkennen artistieke uitdrukkingsvormen en halen er inspiratie uit

exploreren en experimenteren met de eigen uitdrukkingsvorm

analyseren eenvoudige beeldende en vormgevende kunstuitingen op basis van inzicht in de verschillende aspecten van beeldende en vormgevende kunstuitingen 

 

 

 

staan open voor het culturele leven

exploreren het culturele leven

 

 

 

gaan om met aangeboden inspirerende bronnen

verzamelen van inspirerende bronnen vanuit kunst- en cultuurhistorisch inzicht

 

 

 

 

verwerven kunst- en cultuurhistorisch inzicht vanuit de eigen uitdrukkingsvorm

   

 

 

(tonen individuele gedrevenheid)

bouwen intrinsieke betrokkenheid op: aandacht, motivatie, nieuwsgierigheid, verwondering, waarneming en authentieke beleving

breiden de eigen waarnemings-, belevings- en verbeeldingswereld uit 

breiden de eigen waarnemings-, belevings- en verbeeldingswereld uit met het oog op de ontwikkeling van een eigen artistieke persoonlijkheid

 

 

(creëren en (drang tot) innoveren)

nemen intuïtief en elementair bewust waar

verkennen de confrontatie met het onverwachte, het toevallige, het onbekende

nemen initiatief in de confrontatie met het onverwachte, het toevallige, het onbekende

 

 

ontdekken elementen van creativiteit of originaliteit

hebben oog voor elementen van creativiteit of originaliteit

 

ontwikkelt een eigen artistieke praktijk
[04]

 

 

verkennen expressiemogelijkheden van de gekozen uitdrukkingsvorm en zien verbanden met andere uitdrukkingsvormen

onderzoeken expressiemogelijkheden van de gekozen uitdrukkingsvorm en zien verbanden met andere uitdrukkingsvormen

 

 

 

 

exploreren en experimenteren met de eigen en andere uitdrukkingsvormen

 

 

 

(zetten vakdeskundigheid in)

 

ontwikkelen een referentiekader binnen de gekozen uitdrukkingsvorm

verbreden hun referentiekader binnen de gekozen uitdrukkingsvorm

ontwikkelt artistieke concepten en ideeën
[02]

 

spelen met samenhang, herhaling, contrast, verwachting en verrassing

hebben aandacht voor beeldende en vormgevende kunstuitingen

 

 

 

 

kijken gericht naar het eigen beeldende en/of audiovisuele werk

kijken kritisch naar het eigen beeldende en/of audiovisuele werk

 

 

 

 

bouwen een innerlijk voorstellingsvermogen op   

 

 

 

in dialoog treden

(bouwen relaties en werken samen)

 

 

in dialoog treden

 • een dialoog aangaan met het andere
 • een dialoog aangaan met de ander/anderen
 • een dialoog aangaan met zichzelf

bouwen vertrouwen op in zichzelf en in de ander

gaan in interactie met de ander en werken samen

gaan in interactie met de ander en werken constructief en doelgericht samen

 

 

nemen impulsen van anderen waar

 

 

 

 

voelen zich veilig in relatie met de andere en vinden ‘n eigen plek in de groep

 

 

werkt met oog voor het eigen welzijn en het welzijn van anderen
[01]

 

gaan respectvol om met elkaar en met elkaars ideeën

tonen respect en belangstelling voor de andere en zijn werk

tonen respect en belangstelling voor de andere en zijn werk

 

 

 

gaan om met feedback

gaan constructief om met feedback

 

 

 (onderzoeken)

 

 

 

 

beschrijven de eigen waarneming

 

 

 

 

hebben oog voor de eigen ontwikkeling

observeren het eigen leer- en creatieproces

observeren en communiceren over het eigen leer- en creatieproces

 

 

tonen nieuwsgierigheid voor artistieke uitdrukkingsvormen in de eigen leefomgeving

observeren het gebruik van de eigen uitdrukkingsvorm in de eigen leefwereld

beschrijven het gebruik en effect van de eigen uitdrukkingsvorm in de eigen leefwereld

 

 

(zetten vakdeskundigheid in)

 

 

kijken gericht naar het eigen beeldende en/of audiovisuele werk

kijken kritisch naar het eigen beeldende en/of audiovisuele werk

 

 

 

creatie(s) een plaats geven of ontsluiten

 (presenteren)

 

 

 

 

creatie(s) een plaats geven of ontsluiten

 • zich manifesteren

durven hun creatie/realisatie tonen aan anderen en genieten van de respons

besteden zorg aan hun presentatie

zetten communicatieve vaardigheden in om het eigen werk en de eigen werkwijze te presenteren en toe te lichten 

 

 

 

 

hanteren eenvoudige presentatiemogelijkheden

treedt naar buiten met beeldend werk/fotografisch/audiovisueel materiaal
[10]

 

 

 

 

stelt beeldend werk tentoon / presenteert gebruiksobjecten /maakt en werkt een portfolio van fotografisch materiaal bij
[11]

 

 

 

BEROEPSKWALIFICATIES 4de GRAAD (uitgebreide versie)

[Zie Bijlage]